Google+ Wypowiedzenie oc - wypowiedz swoją polisę w HDI Asekuracja

Wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Zgodnie z ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, umowę OC można wypowiedzieć najpóźniej w przedostatnim dniu trwania polisy.  Po sprzedaży samochodu może umowę ubezpieczenia wypowiedzieć jedynie jego nowy nabywca. Zbywca pojazdu jest zobowiązany zgłosić do ubezpieczyciela fakt sprzedaży. W towarzystwie HDI Asekuracja ta procedura działa w dokładnie taki sam sposób. Zachęcamy do skorzystania z generatora wypowiedzenia umowy oc , który w prosty i szybki sposób tworzy zwór wypowiedzenia OC.

Wypowiedz umowę OC
W HDI Asekuracja właściciel samochodu ma 14 dni na zgłoszenie towarzystwu ubezpieczeniowemu faktu sprzedaży samochodu potwierdzonej przesłaną kopią umowy sprzedaży, faktury lub też innego dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu. Należy podać w zgłoszeniu dane nowego nabywcy, aby ubezpieczyciel mógł się w razie takiej chęci z nim skontaktować.  Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zbycia samochodu należy przesłać na adres HDI Asekuracja:

 

pocztą na adres:
TUiR WARTA S.A.CENTRALA
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

mailem na adres:
info@hdi-asekuracja.pl

faksem na numer:
22 449 89 24

 

Nie ulega jednak wątpliwości, że to nabywca decyduje o tym, czy z polisy zbywcy zrezygnuje, czy też będzie chciał ją przedłużyć.  Aby uzyskać ewentualną nadpłatę należy do dokumentów potwierdzających sprzedaż dołączyć wniosek o zwrot niewykorzystanej części składki oraz  poinformować ubezpieczyciela w jaki sposób ta składka ma być zwrócona. Zwrot składki przysługuje wtedy gdy nabywca samochodu zrezygnuje z przedłużenia polisy i wypowie polisę, która została zawarta przez sprzedającego.

 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia AC

Jeżeli samochód, który został sprzedany posiadał ubezpieczenia dodatkowe typu autocasco, nnw czy też assistance, to przysługuje zwrot pełnej składki za okres polisy, który został niewykorzystany ponieważ jest to ochrona rodzaju dobrowolnego, a nie obowiązkowego.  Procedura odzyskania części niewykorzystanej składki wygląda tak samo jak w przypadku  wypowiedzenia umowy OC.